AAA

Nowoczesny wehikuł inwestycyjny dla Małopolski

Wsparcie instrumentu poręczeniowego – uruchomione!

20.7.2018

Z dniem 20 lipca 2018 MFR ogłosił przetarg na wybór instytucji, która świadczyć będzie usługi pośrednictwa finansowego polegającego na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie” dla MSP.

Aby zaktywizować działalność poręczeniową w regionie, MFR dysponując odpowiednim kapitałem będzie re-poręczał zobowiązania zaciągane przez MSP w związku z podejmowanymi przez nie inwestycjami. Przewiduje się, że obsługa tego rodzaju instrumentu będzie realizowana w ciągu najbliższych 10 lat.

Aktualizacja 05.10.2018 – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [pdf]

Aktualizacja 10.09.2018 – informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert [pdf]

Aktualizacja 31.08.2018

UWAGA! Zamawiający informuje, że z dniem 31 sierpnia 2018 nastąpiła modyfikacja dokumentacji przetargowej w ramach postępowania nr ZP/1/VII/2018.

Zmianie uległa dokumentacja przetargowa w zakresie:

 1. SIWZ załącznik nr 4 IPU – modyfikacja nr 2 – 31.08.2018 [pdf]
 2. IPU załącznik nr 8 Porozumienie przetwarzanie danych osobowych PF – modyfikacja nr 1 – 31.08.2018 [doc]

Aktualizacja 27.08.2018

UWAGA! Zamawiający informuje, że z dniem 27 sierpnia 2018 nastąpiła modyfikacja dokumentacji przetargowej w ramach postępowania nr ZP/1/VII/2018.

Zmianie uległ termin składania ofert i termin otwarcia ofert:

Termin składania ofert po modyfikacji: 10 września 2018 r., godz. 11:00

Termin otwarcia ofert po modyfikacji: 10 września 2018 r., godz. 11:15

SIWZ – modyfikacja nr 1 – 27.08.2018 [pdf]

Aktualizacja 27.07.2018

UWAGA Zamawiający informuje, że z dniem 27 lipca 2018 nastąpiła modyfikacja dokumentacji przetargowej w ramach postępowania nr ZP/1/VII/2018. Modyfikacji uległy następujące dokumenty:

 1. SIWZ załącznik nr 1 Formularz oferty – modyfikacja nr 1 – 27.07.2018 [doc]
 2. SIWZ załącznik nr 4 IPU – modyfikacja nr 1 – 27.07.2018 [pdf]
 3. IPU załącznik nr 2 – modyfikacja nr 1 – 27.07.2018 [pdf]

Nr referencyjny postępowania ZP/1/VII/2018.

Poniżej wszystkie pliki do pobrania (zgodnie z wykazem):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (2018-OJS138-315561-pl) [pdf]
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pdf]
 3. SIWZ załącznik nr 1 Formularz Oferty [doc]
 4. SIWZ załącznik nr 2 JEDZ [doc]
 5. SIWZ załącznik nr 3 Metryka produktu [pdf]
 6. SIWZ załącznik nr 4 Istotne Postanowienia Umowy (IPU) [pdf]
 7. SIWZ załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego [doc]
 8. SIWZ załącznik nr 6 Wykaz usług [doc]
 9. SIWZ załącznik nr 7 Oświadczenie potencjał kadrowy [doc]
 10. SIWZ załącznik nr 8 Oświadczenie brak wyroku o zaleganie ws. podatkowych [doc]
 11. SIWZ załącznik nr 9 Oświadczenie brak orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne [doc]
 12. SIWZ załącznik nr 10 Oświadczenie niezaleganie ws. podatkowych [doc]
 13. SIWZ załącznik nr 11 Oświadczenie grupa kapitałowa [doc]
 14. IPU załącznik nr 2 Procedura Rozliczeń Wypłata Reporęczenia [pdf]
 15. IPU załącznik nr 3 Procedura Sprawozdawcza [pdf]
 16. IPU załącznik nr 4 weksel in blanco wzor [doc]
 17. IPU załącznik nr 5 weksel in blanco wzor [doc]
 18. IPU załącznik nr 6 Cesja wzor [doc]
 19. IPU załącznik nr 7 Obowiązki informacyjno-promocyjne [pdf]
 20. IPU załącznik nr 8 Porozumienie przetwarzanie danych osobowych PF [doc]
 21. IPU załącznik nr 9 Procedura Windykacyjna [pdf]
 22. SIWZ załącznik nr 1 Formularz oferty – modyfikacja nr 1 – 27.07.2018 [doc]
 23. SIWZ załącznik nr 4 IPU – modyfikacja nr 1 – 27.07.2018 [pdf]
 24. IPU załącznik nr 2 – modyfikacja nr 1 – 27.07.2018 [pdf]
 25. SIWZ – modyfikacja nr 1 – 27.08.2018 [pdf]
 26. SIWZ załącznik nr 4 IPU – modyfikacja nr 2 – 31.08.2018 [pdf]
 27. IPU załącznik nr 8 Porozumienie przetwarzanie danych osobowych PF – modyfikacja nr 1 – 31.08.2018 [doc]

Kontakt

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków

E-mail kontaktowy: biuro@mfr.com.pl

Telefon kontaktowy: 515 813 553 (biuro)

tel. 12/352 21 61,  fax 12/352 21 83

KRS 0000 709 209
NIP 675 163 0064
REGON 3690 087 0200000

Nr rachunku bankowego: BGK 16 1130 1150 0012 1279 0820 0001

Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Zobacz politykę prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close