AAA

Nowoczesny wehikuł inwestycyjny dla Małopolski

Małopolski Fundusz Rozwoju

Małopolski Fundusz Rozwoju jest nowopowstałą, wyspecjalizowaną regionalną instytucją finansową, której celem jest zapewnienie efektywnego systemu zarządzania i dystrybucji wsparcia w formie zwrotnej dla małopolskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz małopolskich jednostek samorządu terytorialnego.

MFR działa w formie spółki z o.o., której jedynym Wspólnikiem posiadającym wszystkie udziały jest Województwo Małopolskie.

Do finansowania wsparcia wykorzystywane są środki powracające z rynku, które w okresie 2007-2013 w ramach MRPO trafiły do małopolskich MSP w formie pożyczek i poręczeń a obecnie są przez nich zwracane. Sukcesywnie do 2027 roku spółka powinna zgromadzić kapitał ponad 170 mln zł.

Wskazane przez Województwo zadania dla MFR na najbliższe 2 lata dotyczą:

  • uruchomienia wsparcia dla MSP w postaci poręczeń dla spłat zaciąganych przez nich kredytów, pożyczek bądź innych zobowiązań
  • wdrożenie pożyczek na tworzenie i scalanie terenów pod inwestycje dla MSP
  • opracowanie programu wsparcia na rewitalizację obszarów miejskich

Zamówienia publiczne

Wsparcie instrumentu poręczeniowego – uruchomione!

Z dniem 20 lipca 2018 MFR ogłosił przetarg na wybór instytucji, która świadczyć będzie usługi pośrednictwa finansowego polegającego na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie” dla MSP.

Aby zaktywizować działalność poręczeniową w regionie, MFR dysponując odpowiednim kapitałem będzie re-poręczał zobowiązania zaciągane przez MSP w związku z podejmowanymi przez nie inwestycjami. Przewiduje się, że obsługa tego rodzaju instrumentu będzie realizowana w ciągu najbliższych 10 lat.

Nr referencyjny postępowania ZP/1/VII/2018.

Aktualizacja 27.08.2018

UWAGA! Zamawiający informuje, że z dniem 27 sierpnia 2018 nastąpiła modyfikacja dokumentacji przetargowej w ramach postępowania nr ZP/1/VII/2018.

Zmianie uległ termin składania ofert i termin otwarcia ofert:

Termin składania ofert po modyfikacji: 10 września 2018 r., godz. 11:00

Termin otwarcia ofert po modyfikacji: 10 września 2018 r., godz. 11:15

SIWZ – modyfikacja nr 1 – 27.08.2018 [pdf]

Aktualizacja 27.07.2018

UWAGA Zamawiający informuje, że z dniem 27 lipca 2018 nastąpiła modyfikacja dokumentacji przetargowej w ramach postępowania nr ZP/1/VII/2018. Modyfikacji uległy następujące dokumenty:

  1. SIWZ załącznik nr 1 Formularz oferty – modyfikacja nr 1 – 27.07.2018 [doc]
  2. SIWZ załącznik nr 4 IPU – modyfikacja nr 1 – 27.07.2018 [pdf]
  3. IPU załącznik nr 2 – modyfikacja nr 1 – 27.07.2018 [pdf]

Dowiedz się więcej »

Regulamin

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych w Małopolskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.: ściągnij plik .PDF

[pdf-embedder url=”http://mfr.com.pl/wp-content/uploads/2018/01/Regul.Zam_.Publicz.SKAN_.pdf” title=”Regulamin Zamówień Publicznych Małopolskiego Funduszu Rozwoju”]

Kontakt

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków

E-mail kontaktowy: biuro@mfr.com.pl

Telefon kontaktowy: 515 813 553 (biuro)

tel. 12/352 21 61,  fax 12/352 21 83

KRS 0000 709 209
NIP 675 163 0064
REGON 3690 087 0200000

Nr rachunku bankowego: BGK 16 1130 1150 0012 1279 0820 0001

Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Zobacz politykę prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close