AAA

Nowoczesny wehikuł inwestycyjny dla Małopolski

Zatrudnienie osoby na stanowisko: Specjalista ds. Ekonomiczno-finansowych

4.7.2018

Pilnie zatrudnimy: Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Główne zadania:

 • Sporządzanie i uzgadnianie Rocznego Planu Działania spółki
 • Sporządzanie i uzgadnianie Rocznego Planu Rekompensaty
 • Przygotowywanie i rozliczanie wniosków o zaliczki
 • Monitorowanie realizacji kosztów i nakładów spółki w tym monitorowanie Rocznego planu Rekompensaty, Rocznego Planu Działania
 • Sporządzanie i uzgadnianie z Powierzającym sprawozdań kwartalnych i rocznych spółki
 • Rozliczanie Rocznej Rekompensaty
 • Monitorowanie stanu realizacji zadań powierzonych spółce
 • Opracowanie i uzgodnienie procedur sprawozdawczych w zakresie określonym przez Powierzającego, w tym sporządzanie stosownych sprawozdań
 • Współpraca z bankami, w tym nadzór nad lokowaniem środków zgodnie z przyjętym regulaminem
 • Uzgadnianie i prowadzenie pełnomocnictw w zakresie działań bankowych
 • Współpraca i koordynacja działań w zakresie księgowej obsługi spółki
 • Przygotowywanie stosownych prezentacji i sprawozdań
 • Sporządzanie planów ekonomiczno-finansowych spółki, planu kosztów i nakładów
 • Monitorowanie postępu wdrażania instrumentów finansowych, w tym wdrażanych
  z udziałem pośredników finansowych
 • Tworzenie baz danych na potrzeby sprawozdawczo-finansowe spółki
 • Inne wskazane przez Zarząd Spółki

Oczekiwania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, finansowe lub pokrewne.
 • Doświadczenie w rozliczaniu środków publicznych
 • Znajomość problematyki instrumentów finansowych
 • Znajomość narzędzi analizy ekonomicznej
 • Umiejętność wykorzystania narzędzi do prezentacji, w tym pakiet MS Office.

Oczekiwania wskazane:

 • Znajomość funkcjonowania Regionalnych Funduszy Rozwoju
 • Znajomość regionalnych uwarunkowań w zakresie potrzeb i możliwości wdrażania instrumentów zwrotnych
 • Tworzenie i obsługa baz danych

Dokumenty:

 • Curriculum Vitae.
 • List motywacyjny.
 • Kopia dyplomu wyższej uczelni.

Miejsce składania dokumentów:

Osobiście – w lokalu spółki : Kraków, ul. Cystersów 9, 2 piętro

Mailowo – biuro@mfr.com.pl

Termin składania dokumentów – 9 lipca 2018, godz 15.00

 

 

Kariera w Małopolskim Funduszu Rozwoju

Małopolski Fundusz Rozwoju jest nowopowstałą, wyspecjalizowaną regionalną instytucją finansową, której celem jest zapewnienie efektywnego systemu zarządzania i dystrybucji wsparcia w formie zwrotnej dla małopolskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz małopolskich jednostek samorządu terytorialnego.

MFR działa w formie spółki z o.o., której jedynym Wspólnikiem posiadającym wszystkie udziały jest Województwo Małopolskie.

Do finansowania wsparcia wykorzystywane są środki powracające z rynku, które w okresie 2007-2013 w ramach MRPO trafiły do małopolskich MSP w formie pożyczek i poręczeń a obecnie są przez nich zwracane. Sukcesywnie do 2027 roku spółka powinna zgromadzić kapitał ponad 170 mln zł.

Kontakt

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków

E-mail kontaktowy: biuro@mfr.com.pl

Telefon kontaktowy: 515 813 553 (biuro)

tel. 12/352 21 61,  fax 12/352 21 83

KRS 0000 709 209
NIP 675 163 0064
REGON 3690 087 0200000

Nr rachunku bankowego: BGK 16 1130 1150 0012 1279 0820 0001

Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Zobacz politykę prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close