Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

MFR ogłasza nabór wniosków o udzielenie Linii Finansowej w ramach Małopolskiej Pożyczki

21.VI.2024

Ruszył nabór wniosków Linia Finansowa

Z dniem 20 czerwca br. Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. uruchamia kolejny produkt finansowy. O wsparcie mogą ubiegać się Partnerzy Finansujący (PF), którzy są podmiotami spełniającymi warunki udziału w postępowaniu/ach o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Małopolskiego, ogłaszanych przez BGK i finansowanych ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEM).
Alokacja wynosi 25 000 000 PLN. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym.

MFR ogłasza nabór Wniosków o udzielenie Małopolskiej Pożyczki (komponent w formie Linii Finansowej).

Podmioty uprawnione do złożenia Wniosków:
O udzielenie Małopolskiej Pożyczki mogą ubiegać się Partnerzy Finansujący którzy są podmiotami spełniającymi warunki udziału w postępowaniu/ach o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Małopolskiego, ogłaszanych przez BGK i finansowanych ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEM).

Wartość Linii Pożyczkowej:
Wartość Linii Finansowej, o którą może ubiegać się PF wynosi do 100% wartości wymaganego (obligatoryjnego) Wkładu Własnego PF, określonego przez BGK w Zamówieniu, z uwzględnieniem etapu realizacji Zamówienia, w szczególności prawa opcji.

Alokacja przeznaczona na ten cel wynosi 25 000 000 PLN, przy czym MFR zastrzega sobie prawo do jej zmiany.

Termin, sposób składania Wniosków:
Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. Uzupełnione Wnioski wraz z załącznikami można przesyłać drogą elektroniczną na adres: mplf@mfr.com.pl

Nabór będzie prowadzony do wyczerpania alokacji. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie kolejnością z ich wpływu do MFR.

Informacja o zakończeniu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej MFR.

Dokumentacja i kontakt:
Szczegółowe parametry Linii Finansowej w ramach Małopolskiej Pożyczki, zasady naboru i oceny Wniosków określa „Regulamin udzielania Linii Finansowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego Partnera Finansującego w IF FEM 2021-2027”.

Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania zamieszczono poniżej. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień, zapytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: mplf@mfr.com.pl

 

Dokumenty do pobrania – kliknij tutaj

Z dniem 20 czerwca br. Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. uruchamia kolejny produkt finansowy. O wsparcie mogą ubiegać się Partnerzy Finansujący (PF), którzy są podmiotami spełniającymi warunki udziału w postępowaniu/ach o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Małopolskiego, ogłaszanych przez BGK i finansowanych ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEM).
Alokacja wynosi 25 000 000 PLN. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym.

MFR ogłasza nabór Wniosków o udzielenie Małopolskiej Pożyczki (komponent w formie Linii Finansowej).

Podmioty uprawnione do złożenia Wniosków:
O udzielenie Małopolskiej Pożyczki mogą ubiegać się Partnerzy Finansujący którzy są podmiotami spełniającymi warunki udziału w postępowaniu/ach o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Małopolskiego, ogłaszanych przez BGK i finansowanych ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski (FEM).

Wartość Linii Pożyczkowej:
Wartość Linii Finansowej, o którą może ubiegać się PF wynosi do 100% wartości wymaganego (obligatoryjnego) Wkładu Własnego PF, określonego przez BGK w Zamówieniu, z uwzględnieniem etapu realizacji Zamówienia, w szczególności prawa opcji.

Alokacja przeznaczona na ten cel wynosi 25 000 000 PLN, przy czym MFR zastrzega sobie prawo do jej zmiany.

Termin, sposób składania Wniosków:
Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. Uzupełnione Wnioski wraz z załącznikami można przesyłać drogą elektroniczną na adres: mplf@mfr.com.pl

Nabór będzie prowadzony do wyczerpania alokacji. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie kolejnością z ich wpływu do MFR.

Informacja o zakończeniu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej MFR.

Dokumentacja i kontakt:
Szczegółowe parametry Linii Finansowej w ramach Małopolskiej Pożyczki, zasady naboru i oceny Wniosków określa „Regulamin udzielania Linii Finansowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego Partnera Finansującego w IF FEM 2021-2027”.

Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania zamieszczono poniżej. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień, zapytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: mplf@mfr.com.pl

 

Dokumenty do pobrania – kliknij tutaj