A A A
Włączenie wersji kontrastowej serwisuWłączenie wersji kontrastowej serwisu
Wyłączenie wersji kontrastowej serwisu
Link do deklaracji dostępnościLink do deklaracji dostępności
Link do podstawowych informacji o MFR w języku łatwym do czytania - ETRLink do podstawowych informacji o MFR w języku łatwym do czytania - ETR

Poręczenia wadialne

Co to jest?

Poręczenie wadialne to jedna z form w jakiej ustanawiane jest wadium na okoliczność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające na zobowiązaniu do wpłaty określonej kwoty (wadium) przez podmiot określony w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, na rzecz przedsiębiorcy przystępującego do przetargu lub aukcji.

Dla kogo?

Z poręczenia wadialnego może skorzystać przedsiębiorca starający się o udzielenie zamówienia publicznego. Posiadając poręczenie wadialne nie musi on angażować („zamrażać”) własnych środków pieniężnych na okres trwania postępowania przetargowego.

Kto udziela?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami poręczeń wadialnych mogą udzielać m.in. podmioty, którym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udzieliła wsparcia na utworzenie lub powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu, z którego podmiot ten udziela poręczeń. Obecnie są to także dwie instytucje działające na obszarze województwa małopolskiego tj. Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. oraz Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szczegóły dotyczące zasad i warunków udzielenia poręczenia wadialnego znajdują się na stronach ww. instytucji.

Strona internetowa TARR: www.tarr.tarnow.pl

Strona internerowa MRFP: www.poreczeniowy.pl

Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij