AAA

Nowoczesny wehikuł inwestycyjny dla Małopolski

Małopolski Fundusz Rozwoju

Małopolski Fundusz Rozwoju jest nowopowstałą, wyspecjalizowaną regionalną instytucją finansową, której celem jest zapewnienie efektywnego systemu zarządzania i dystrybucji wsparcia w formie zwrotnej dla małopolskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz małopolskich jednostek samorządu terytorialnego.

MFR działa w formie spółki z o.o., której jedynym Wspólnikiem posiadającym wszystkie udziały jest Województwo Małopolskie.

Do finansowania wsparcia wykorzystywane są środki powracające z rynku, które w okresie 2007-2013 w ramach MRPO trafiły do małopolskich MSP w formie pożyczek i poręczeń a obecnie są przez nich zwracane. Sukcesywnie do 2027 roku spółka powinna zgromadzić kapitał ponad 170 mln zł.

Wskazane przez Województwo zadania dla MFR na najbliższe 2 lata dotyczą:

 • uruchomienia wsparcia dla MSP w postaci poręczeń dla spłat zaciąganych przez nich kredytów, pożyczek bądź innych zobowiązań
 • wdrożenie pożyczek na tworzenie i scalanie terenów pod inwestycje dla MSP
 • opracowanie programu wsparcia na rewitalizację obszarów miejskich

Spotkanie z Pośrednikami Finansowymi ws. Linii Finansowej

15.1.2019

W dniu 23 listopada 2018r. odbyło się spotkanie robocze poświęcone wstępnym założeniom wsparcia, polegającego na zapewnieniu części wkładu własnego w postaci Linii Finansowej dla podmiotów udzielających pożyczek Ostatecznym Odbiorcom, którzy wdrażają instrumenty finansowe we współpracy z BGK w ramach RPO WM 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Pośredników Finansowych z 8-miu instytucji a także przedstawiciele Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM. Uruchomienie wsparcia przewidywane jest do końca I kw. 2019r. Przewiduje się, że wsparcie będzie miało formę w pełni zwrotnej pożyczki, a nabór wniosków będzie w trybie ciągłym do końca 2019r.

Pożegnanie Prezesa B. Kośmidera z Małopolskim Funduszem Rozwoju

5.12.2018

Kiedy ponad rok temu zakładałem Małopolski Fundusz Rozwoju, wiedziałem że może to być przygoda krótka, ale fascynująca. Dziś kończę swoją pracę jako Prezes Zarządu Małopolskiego Funduszu Rozwoju. Miałem okazję od podstaw tworzyć jeden z ważniejszych w przyszłości instrumentów działania Województwa Małopolskiego.

Czytaj dalej »

Zatrudnienie osoby na stanowisko: Radca Prawny

5.11.2018

Główne zadania:

 • Bieżąca obsługa Spółki
 • Nadzór nad zamówieniami publicznymi i zapytaniami ofertowymi
 • Obsługa prawna zadań powierzonych Spółce
 • Nadzór nad realizacją umów o zamówienie publiczne

Czytaj dalej »

Przetarg na wsparcie instrumentu poręczeniowego w Małopolsce został rozstrzygnięty !

23.10.2018

W III kw 2018 Małopolski Fundusz Rozwoju ogłosił przetarg na obsługę poręczeń dla małopolskich MSP udostępniając na ten cel 30 mln PLN ze środków publicznych. Celem tego działania jest ułatwienie  przedsiębiorcom dostępu do kapitału zewnętrznego w postaci kredytów czy pożyczek na potrzeby podejmowanych przez nich inwestycji, poprzez zabezpieczenie spłat zaciąganych przez nich zobowiązań.

Czytaj dalej »

Pożyczki na scalanie gruntów – ekspertyza

23.7.2018

PAG Uniconsult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeprowadzi badania małopolskich gmin w zakresie zapotrzebowania na wsparcie w formie zwrotnej przeznaczone na udostępnianie terenów pod inwestycje małopolskich MSP.

Czytaj dalej »

Wsparcie instrumentu poręczeniowego – uruchomione!

20.7.2018

Z dniem 20 lipca 2018 MFR ogłosił przetarg na wybór instytucji, która świadczyć będzie usługi pośrednictwa finansowego polegającego na udzielaniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie” dla MSP.

Aby zaktywizować działalność poręczeniową w regionie, MFR dysponując odpowiednim kapitałem będzie re-poręczał zobowiązania zaciągane przez MSP w związku z podejmowanymi przez nie inwestycjami. Przewiduje się, że obsługa tego rodzaju instrumentu będzie realizowana w ciągu najbliższych 10 lat.

Aktualizacja 05.10.2018 – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [pdf]

Aktualizacja 10.09.2018 – informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert [pdf]

Aktualizacja 31.08.2018

UWAGA! Zamawiający informuje, że z dniem 31 sierpnia 2018 nastąpiła modyfikacja dokumentacji przetargowej w ramach postępowania nr ZP/1/VII/2018.

Zmianie uległa dokumentacja przetargowa w zakresie:

 1. SIWZ załącznik nr 4 IPU – modyfikacja nr 2 – 31.08.2018 [pdf]
 2. IPU załącznik nr 8 Porozumienie przetwarzanie danych osobowych PF – modyfikacja nr 1 – 31.08.2018 [doc]

Aktualizacja 27.08.2018

UWAGA! Zamawiający informuje, że z dniem 27 sierpnia 2018 nastąpiła modyfikacja dokumentacji przetargowej w ramach postępowania nr ZP/1/VII/2018.

Zmianie uległ termin składania ofert i termin otwarcia ofert:

Termin składania ofert po modyfikacji: 10 września 2018 r., godz. 11:00

Termin otwarcia ofert po modyfikacji: 10 września 2018 r., godz. 11:15

SIWZ – modyfikacja nr 1 – 27.08.2018 [pdf]

Aktualizacja 27.07.2018

UWAGA Zamawiający informuje, że z dniem 27 lipca 2018 nastąpiła modyfikacja dokumentacji przetargowej w ramach postępowania nr ZP/1/VII/2018. Modyfikacji uległy następujące dokumenty:

 1. SIWZ załącznik nr 1 Formularz oferty – modyfikacja nr 1 – 27.07.2018 [doc]
 2. SIWZ załącznik nr 4 IPU – modyfikacja nr 1 – 27.07.2018 [pdf]
 3. IPU załącznik nr 2 – modyfikacja nr 1 – 27.07.2018 [pdf]

Czytaj dalej »

Nowa siedziba MFR Sp. z o.o.

23.5.2018

W dniu 01.05.2018 Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. przeniósł swoją siedzibę do biurowca Archeton, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.

Polityka prowadzenia rachunkowości MFR

17.4.2018

Zarządzenie nr 1/RK/2018 Prezesa Małopolskiego Funduszu Rozwoju Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości. Ściągnij plik .docx »

Spotkanie ws wstępnych założeń wsparcia instrumentu poręczeniowego

13.4.2018

W dniu 12 kwietnia 2018 w siedzibie Małopolskiego Funduszu Rozwoju odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu wstępnych założeń wsparcia instrumentu poręczeniowego ze środków post 2007-2013.

Czytaj dalej »

Podpisanie Umowy Powierzenia Zadań

1.3.2018

W dniu 1 marca 2018 została podpisana między Województwem Małopolskim a powołaną przez Województwo spółką Małopolski Fundusz Rozwoju Umowa Powierzenia Zadań.

Umowa dotyczy sposobu  realizowania zadań  dla małopolskich przedsiębiorców i samorządów w zakresie wspierania przedsiębiorczości, także poprzez organizowanie poręczeń, wspierania samorządów w zakresie rozwijania terenów pod duże inwestycje a także rewitalizację obszarów miejskich.

Czytaj dalej »

Kontakt

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków

E-maile kontaktowe: biuro@mfr.com.pl lub prezes@mfr.com.pl

Telefony kontaktowe: 515 813 994 (prezes) lub 515 813 553 (biuro)

tel. 12/352 21 61,  fax 12/352 21 83

KRS 0000 709 209
NIP 675 163 0064
REGON 3690 087 0200000

Nr rachunku bankowego: BGK 16 1130 1150 0012 1279 0820 0001

Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Zobacz politykę prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close