A A A

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Małopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Wstęp Deklaracji

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mfr.com.pl.

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.(w skrócie MFR):

Telefon: +48 515 813 553
E-mail: biuro@mfr.com.pl
Adres korespondencyjny: ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.mfr.com.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 18.01.2018r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.10.2019r.

Strona internetowa www.mfr.com.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pliki pdf, doc i.t.p. – staramy się ograniczyć do minimum i osadzać większość informacji bezpośrednio na stronie internetowej,
 • część zdjęć nie posiada tekstu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak wersji strony tekstowej (bez grafiki),
 • brak mapy strony,
 • brak focus-a dla osób niedowidzących pojawiającego się wokół elementów nawigacyjnych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika MFR Sp. z o.o.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.12.2019r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Królikowska, biuro@mfr.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 515 813 553.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Małopolskiego Funduszu Rozwoju spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Siedziba Małopolskiego Funduszu Rozwoju mieści się przy ul. Cystersów 9 na II piętrze. Dojechać można liniami tramwajowymi numer 4, 5, 9, 44, 52 – przystanek Cystersów. Odległość od najbliższego przystanku wynosi około 200 metrów. Rozkłady jazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie znajdują się na stronie  http://www.mpk.krakow.pl/

Zakres dostępności architektonicznej:

 • Wejście główne na poziomie chodnika,
 • Tablica z wykazem poszczególnych firm znajdująca się przed budynkiem,
 • Główne drzwi wejściowe otwierane automatycznie,
 • Portiernia (parter),
 • Na wprost drzwi wejściowych znajduję się duża winda,
 • Na piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • Na korytarzach nie ma wystających gablot i innych elementów dekoracyjnych, które mogłyby być przeszkodą dla osób niewidomych.

 

 

Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam się