A A A
Włączenie wersji kontrastowej serwisuWłączenie wersji kontrastowej serwisu
Wyłączenie wersji kontrastowej serwisu
Link do deklaracji dostępnościLink do deklaracji dostępności
Link do podstawowych informacji o MFR w języku łatwym do czytania - ETRLink do podstawowych informacji o MFR w języku łatwym do czytania - ETR

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Małopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Wstęp Deklaracji

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mfr.com.pl.

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (w skrócie MFR):

Telefon: +48 515 813 553
E-mail: biuro@mfr.com.pl
Adres korespondencyjny: ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.mfr.com.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 18.01.2018r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.10.2020r.

Strona internetowa www.mfr.com.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pliki pdf, doc i.t.p. – staramy się ograniczyć do minimum i osadzać większość informacji bezpośrednio na stronie internetowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak wersji strony tekstowej (bez grafiki),
 • brak focus-a dla osób niedowidzących pojawiającego się wokół elementów nawigacyjnych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika MFR Sp. z o.o.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.12.2019r.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji 30.03.2021r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Królikowskabiuro@mfr.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 515 813 553.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja:

Siedziba Małopolskiego Funduszu Rozwoju mieści się przy ul. Cystersów 9 na II piętrze. Dojechać można liniami tramwajowymi numer 4, 5, 9, 10, 12, 44, 49, 52 – przystanek Cystersów. Odległość od najbliższego przystanku wynosi około 200 metrów. Rozkłady jazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie znajdują się na stronie  http://www.mpk.krakow.pl/

Zakres dostępności architektonicznej:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (windy, drzwi wejściowe automatycznie otwierane),
 3. tablica z wykazem poszczególnych firm znajduje się przed budynkiem,
 4. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób głosowy (portier),
 5. w budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 6. do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 7. osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób są zapewnione (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, przeszkoleni pracownicy).
 8. w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 9. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 10. w MFR aktualnie nie jest dostępna usługa tłumacza języka migowego.

 

Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij