Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Małopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Wstęp Deklaracji

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mfr.com.pl.

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (w skrócie MFR):

Telefon: +48 515 813 553
E-mail: biuro@mfr.com.pl
Adres korespondencyjny: ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.mfr.com.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 18.01.2018r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.03.2024r.

Strona internetowa www.mfr.com.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pliki pdf, doc i.t.p. – staramy się ograniczyć do minimum i osadzać większość informacji bezpośrednio na stronie internetowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • zdjęcia i grafiki zamieszczane na stronie posiadają tekst alternatywny,
 • wersja tekstowa strony (bez grafiki),
 • mapa strony,
 • focus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych,
 • wyłączenie animacji dla osób preferujących redukcję ruchu na stronie,
 • informacja o Funduszu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika MFR Sp. z o.o.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.12.2019 r.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji 22.03.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Natalia Królikowska mail: biuro@mfr.com.pl,  tel: 515 813 553. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności – pobierz

Procedura wnioskowo-skargowa

Informujemy, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Żądanie powinno być zrealizowane niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, MFR niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, MFR może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji istnieje możliwość złożenia skargi na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja:

Siedziba Małopolskiego Funduszu Rozwoju mieści się przy ul. Cystersów 9 na I piętrze. Dojechać można liniami tramwajowymi – przystanek Cystersów. Odległość od najbliższego przystanku wynosi około 200 metrów. Rozkłady jazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie znajdują się na stronie  http://www.mpk.krakow.pl/

Zakres dostępności architektonicznej:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (windy, drzwi wejściowe automatycznie otwierane),
 3. tablica z wykazem poszczególnych firm znajduje się przed budynkiem,
 4. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób głosowy (portier),
 5. w budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 6. do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 7. osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób są zapewnione (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, przeszkoleni pracownicy).
 8. w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 9. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 10. w MFR aktualnie nie jest dostępna usługa tłumacza języka migowego.