Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

MFR ogłasza nabór wniosków o udzielenie Linii Pożyczkowej w ramach Małopolskiej Pożyczki

27.III.2024

Małopolska Pożyczka

Z dniem 27 marca br. Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. uruchamia kolejny produkt finansowy. Ze wsparcia mogą skorzystać działający w naszym regionie Pośrednicy Finansowi udzielający pożyczek na rzecz małopolskich MŚP. Alokacja wynosi 60 000 000 PLN. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym.

MFR ogłasza nabór Wniosków o udzielenie Małopolskiej Pożyczki (komponent w formie Linii Pożyczkowej) z przeznaczeniem na Pożyczki Uniwersalne dla małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców (dalej „Wnioski”).

Podmioty uprawnione do złożenia Wniosków:
O udzielenie Małopolskiej Pożyczki mogą ubiegać się Pośrednicy Finansowi spełniający warunki określone w „Regulamin udzielania Linii Pożyczkowej z przeznaczeniem na Pożyczki Uniwersalne dla MŚP w ramach Małopolskiej Pożyczki”.

Wartość Linii Pożyczkowej:
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o Linię Pożyczkową w wysokości od 10 000 000,00 PLN do 20 000 000,00 PLN. MFR zastrzega sobie prawo do przyznania Linii Pożyczkowej w wysokości mniejszej niż wnioskowana, w zależności od dostępności przeznaczonej alokacji.
Alokacja przeznaczona na ten cel wynosi 60 000 000 PLN, przy czym MFR zastrzega sobie prawo do jej zmiany.

Termin, sposób składania Wniosków:
Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. Uzupełnione Wnioski wraz z załącznikami można przesyłać drogą elektroniczną na adres: mplp@mfr.com.pl

Nabór będzie prowadzony do wyczerpania alokacji. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie kolejnością z ich wpływu do MFR.

Informacja o zakończeniu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej MFR.

Dokumentacja i kontakt
Szczegółowe parametry Linii Pożyczkowej w ramach Małopolskiej Pożyczki, zasady naboru i oceny Wniosków określa „Regulamin udzielania Linii Pożyczkowej z przeznaczeniem na Pożyczki Uniwersalne dla MŚP w ramach Małopolskiej Pożyczki”. Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania zamieszczono poniżej. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień, zapytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: mplp@mfr.com.pl

 

Dokumenty do pobrania – kliknij tutaj

Z dniem 27 marca br. Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. uruchamia kolejny produkt finansowy. Ze wsparcia mogą skorzystać działający w naszym regionie Pośrednicy Finansowi udzielający pożyczek na rzecz małopolskich MŚP. Alokacja wynosi 60 000 000 PLN. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym.

MFR ogłasza nabór Wniosków o udzielenie Małopolskiej Pożyczki (komponent w formie Linii Pożyczkowej) z przeznaczeniem na Pożyczki Uniwersalne dla małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców (dalej „Wnioski”).

Podmioty uprawnione do złożenia Wniosków:
O udzielenie Małopolskiej Pożyczki mogą ubiegać się Pośrednicy Finansowi spełniający warunki określone w „Regulamin udzielania Linii Pożyczkowej z przeznaczeniem na Pożyczki Uniwersalne dla MŚP w ramach Małopolskiej Pożyczki”.

Wartość Linii Pożyczkowej:
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o Linię Pożyczkową w wysokości od 10 000 000,00 PLN do 20 000 000,00 PLN. MFR zastrzega sobie prawo do przyznania Linii Pożyczkowej w wysokości mniejszej niż wnioskowana, w zależności od dostępności przeznaczonej alokacji.
Alokacja przeznaczona na ten cel wynosi 60 000 000 PLN, przy czym MFR zastrzega sobie prawo do jej zmiany.

Termin, sposób składania Wniosków:
Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. Uzupełnione Wnioski wraz z załącznikami można przesyłać drogą elektroniczną na adres: mplp@mfr.com.pl

Nabór będzie prowadzony do wyczerpania alokacji. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie kolejnością z ich wpływu do MFR.

Informacja o zakończeniu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej MFR.

Dokumentacja i kontakt
Szczegółowe parametry Linii Pożyczkowej w ramach Małopolskiej Pożyczki, zasady naboru i oceny Wniosków określa „Regulamin udzielania Linii Pożyczkowej z przeznaczeniem na Pożyczki Uniwersalne dla MŚP w ramach Małopolskiej Pożyczki”. Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania zamieszczono poniżej. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień, zapytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: mplp@mfr.com.pl

 

Dokumenty do pobrania – kliknij tutaj