AAA

Nowoczesny wehikuł inwestycyjny dla Małopolski

O Małopolskim Funduszu Rozwoju

Małopolski Fundusz Rozwoju jest nowopowstałą, wyspecjalizowaną regionalną instytucją finansową, której celem jest zapewnienie efektywnego systemu zarządzania i dystrybucji wsparcia w formie zwrotnej dla małopolskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz małopolskich jednostek samorządu terytorialnego.

MFR działa w formie spółki z o.o., której jedynym Wspólnikiem posiadającym wszystkie udziały jest Województwo Małopolskie

Do finansowania wsparcia wykorzystywane są środki powracające z rynku, które w okresie 2007-2013 w ramach MRPO trafiły do małopolskich MSP w formie pożyczek i poręczeń a obecnie są przez nich zwracane. Sukcesywnie do 2027 roku spółka powinna zgromadzić kapitał ponad 170 mln zł.

Wskazane przez Województwo zadania dla MFR na najbliższe 2 lata dotyczą:

  • uruchomienia wsparcia dla MSP w postaci poręczeń dla spłat zaciąganych przez nich kredytów, pożyczek bądź innych zobowiązań
  • wdrożenie pożyczek na tworzenie i scalanie terenów pod inwestycje dla MSP
  • opracowanie programu wsparcia na rewitalizację obszarów miejskich

Zgodnie z postanowieniami Umowy Powierzenia Zadań zawartej 1 marca 2018 r. zawartej z Województwem Małopolskim, Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. jest podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie środkami publicznymi wycofywanymi z instrumentów inżynierii finansowej utworzonych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (MRPO). Głównym celem spółki jest gromadzenie i ponowne wprowadzanie na rynek „odunijnionego” kapitału, kierując go do małopolskich MSP i JST, w ramach zadań nakreślonych przez Województwo Małopolskie.

Na dzień dzisiejszy MFR może dysponować środkami wycofanymi jedynie z okresu 2007-2013. Po rozliczeniu z KE obecnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, takich zasobów finansowych może być już znacznie więcej (o ok. 500 mln). W dłuższej perspektywie czasu inicjatywa w postaci MFR może stopniowo przekształcić się w solidny fundament małopolskiej infrastruktury finansowej, która poprzez likwidowanie barier w dostępie do kapitału przyczyni się do rozwoju inwestycji w regionie.

 

Władze Firmy

Paweł Kaczor – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza MFR Sp. z o.o.

  • Marek Pławiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Karolina Dera-Szymańska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Kajetan d’Obyrn – Sekretarz Rady Nadzorczej

Kontakt

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków

E-mail kontaktowy: biuro@mfr.com.pl

Telefon kontaktowy: 515 813 553 (biuro)

tel. 12/352 21 61,  fax 12/352 21 83

KRS 0000 709 209
NIP 675 163 0064
REGON 3690 087 0200000

Nr rachunku bankowego: BGK 16 1130 1150 0012 1279 0820 0001

Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Zobacz politykę prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close