AAA

Nowoczesny wehikuł inwestycyjny dla Małopolski

O Małopolskim Funduszu Rozwoju

Głównym zadaniem MFR jest zarządzanie środkami zwracanymi z instrumentów zwrotnych – pożyczek i poręczeń  udzielonych małopolskim przedsiębiorcom w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, a także w dalszej kolejności – w ramach aktualnego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020.

Powierzenie tego zadania wyspecjalizowanej instytucji jaką jest MFR pozwoli w sposób bardziej efektywny ponownie zainwestować te środki, a także obniżyć koszty administracyjne związane z ich uruchomieniem.

Małopolski Fundusz Rozwoju jest operatorem środków unijnych, które kiedyś były unijnymi i zostały już zwrócone przez klientów – przedsiębiorców w tym pierwszym okresie. Środki te, w docelowej wysokości ponad 171 mln zł, stanowić będą znaczne wsparcie dla małopolskich przedsiębiorców i samorządów Małopolski.

Małopolski Fundusz Rozwoju będzie dla tych produktów stosował Prawo Zamówień Publicznych, jednak chcemy, aby wybrany tryb stanowił poważną zachętę dla przedsiębiorców, którzy dzięki tym instrumentom zwrotnym będą mogli przeznaczyć pieniądze m.in. na inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia, czy sprzęt produkcyjny, który pomoże wprowadzać na rynek nowe lub ulepszone produkty i usługi, na inwestycje dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych.

Obszary wybrane do wsparcia przez instrumenty finansowe, czyli pożyczki i poręczenia zostały wskazane na podstawie analizy ex ante wykonanej dla Województwa przez zewnętrzną firmę. Z analizy wynika, że właśnie tam jest luka finansowa na rynku i że są podmioty, które mogą być zainteresowane pozyskaniem zwrotnego wsparcia.

Celem wspomnianej analizy było także przeprowadzenie oceny zapotrzebowania na zastosowanie instrumentów finansowych. Wnioski pokazały ograniczenie dotychczasowych mechanizmów rynkowych, nieoptymalny poziom inwestycji oraz wskazały zastosowanie instrumentów zwrotnych jako wartość dodaną wsparcia. Do najważniejszych, korzystnych efektów zastosowania instrumentów finansowych w porównaniu do dotacji można zaliczyć mechanizm rewolwingowy, polegający na wielokrotnym wykorzystywaniu spłacanych i uwalnianych środków w ramach kolejnych transakcji zwrotnych. Konsekwencją jest większa efektywność ekonomiczna wspartych przedsięwzięć i bardziej staranna ich selekcja.

Obserwuje się ponadto zwiększanie skłonności firm i innych odbiorców ostatecznych do korzystania z finansowania zwrotnego. Wiele firm nie jest zainteresowanych dotacjami ze względu na znaczny stopień skomplikowania procedury ubiegania sie o dotację, potencjalnie bardzo dużą konkurencje, czasochłonność przyznawania dotacji, a następnie jej rozliczania.

Obszary działania

Wybór  tematycznych obszarów działania Małopolskiego Funduszu Rozwoju wynika przede wszystkim z przesłanek formalnych i obiektywnych – ekonomicznych.

Ramy formalne wsparcia określa Rozporządzenie Ogólne i stosowne odesłanie w Ustawie Wdrożeniowej, na podstawie których wsparcie będzie dotyczyło  zakresu:

  1. Rozwoju obszarów miejskich – wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Małopolsce w pozyskiwaniu kapitału na pozyskanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju sektora  MŚP.
  2. Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce w pozyskiwaniu kapitału na rozwój poprzez ułatwienie im pozyskania stosownego zabezpieczenia.
  3. Efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie mieszkaniowym – wsparcie inwestycji wspierających efektywność energetyczną, zmniejszanie zapotrzebowania na energię w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, pokrycie kosztów inwestycji dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej przez firmy z sektora MŚP.

Jedną z pierwszych inwestycji, która może liczyć na wsparcie Małopolskiego Funduszu Rozwoju jest Centrum Muzyki w Krakowie. Ta inwestycja nie zostanie sfinansowana z unijnych dotacji, zabrakło na nią środków również w budżecie województwa. Centrum Muzyki to sale koncertowe wraz z zapleczem dla Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Capelli Cracoviensis oraz Sinfonietty Cracovia. Obok Akademia Muzyczna ma wybudować swój kompleks dydaktyczny.

W Polsce funkcjonuje już kilka Regionalnych Funduszy Rozwoju. Ta forma wsparcia finansowego jest także obecna w Europie, gdzie część tamtejszych funduszy rozwoju przekształciła się w regionalne banki.

Władze Firmy

Zarząd:

  • Prezes: Bogusław Kośmider

Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący: Kajetan d’Obyrn
  • Członek: Jan Kubik
  • Członek: Zbigniew Przygoda

Kontakt

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków

E-maile kontaktowe: biuro@mfr.com.pl lub prezes@mfr.com.pl

Telefony kontaktowe: 515 813 994 (prezes) lub 515 813 553 (biuro)

KRS 0000 709 209
NIP 675 163 0064
REGON 3690 087 0200000

Nr rachunku bankowego: BGK 16 1130 1150 0012 1279 0820 0001

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close