A A A

Poręczenia wadialne

Co to jest?

Poręczenie wadialne to jedna z form w jakiej ustanawiane jest wadium na okoliczność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające na zobowiązaniu do wpłaty określonej kwoty (wadium) przez podmiot określony w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, na rzecz przedsiębiorcy przystępującego do przetargu lub aukcji.

Dla kogo?

Z poręczenia wadialnego może skorzystać przedsiębiorca starający się o udzielenie zamówienia publicznego. Posiadając poręczenie wadialne nie musi on angażować („zamrażać”) własnych środków pieniężnych na okres trwania postępowania przetargowego.

Kto udziela?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami poręczeń wadialnych mogą udzielać m.in. podmioty, którym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udzieliła wsparcia na utworzenie lub powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu, z którego podmiot ten udziela poręczeń. Obecnie są to także dwie instytucje działające na obszarze województwa małopolskiego tj. Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. oraz Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szczegóły dotyczące zasad i warunków udzielenia poręczenia wadialnego znajdują się na stronach ww. instytucji.

Strona internetowa TARR: www.tarr.tarnow.pl

Strona internerowa MRFP: www.poreczeniowy.pl

Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Zobacz politykę prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close