Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

Linia pożyczkowa

Dla kogo?

O Linię Pożyczkową mogą ubiegać się podmioty, których przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek na rzecz MŚP, w szczególności podmioty prowadzące fundusz pożyczkowy, banki spółdzielcze, banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe.
Uprawniony podmiot może wnioskować o Linię pożyczkową samodzielnie lub w konsorcjum z innym uprawnionym podmiotem.

Na co?

Linia Pożyczkowa jest przeznaczana na Pożyczki Uniwersalne dla MŚP z terenu województwa małopolskiego lub na dopełnienie wymaganego od Pośredników Finansowych wkładu własnego do wdrażanego przez nich instrumentu zwrotnego z innych środków publicznych.

Na jakich zasadach?

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o Linię pożyczkową w wysokości:

  • 5 000 000,00 PLN
  • 10 000 000,00 PLN
  • 15 000 000,00 PLN 

Co do zasady kapitał udostępniany jest na okres 10 lat. Oprocentowanie Linii pożyczkowej uzależnione jest od obowiązującej stopy bazowej i wyników oceny w naborze Wniosków.
Szczegółowe zasady naboru i oceny Wniosków składanych przez Pośredników Finansowych określa „Regulamin udzielania Linii pożyczkowej z przeznaczeniem na Pożyczki Uniwersalne dla MŚP”.

Kto udziela Linii Pożyczkowej?

Linia Pożyczkowa jest wdrażana bezpośrednio przez Małopolski Fundusz Rozwoju. Więcej szczegółów można uzyskać pisząc na adres: pozyczki@mfr.com.pl

Dokumenty do pobrania – kliknij tutaj

Kto udziela Pożyczki Uniwersalne?

W ramach Linii Pożyczkowej wdrażanej przez Małopolski Fundusz Rozwoju zostały podpisane 3 umowy z Pośrednikami Finansowymi:

• Stowarzyszeniem „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej

• Fundacją Rozwoju Regionu Rabka

• Konsorcjum: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. – Lider oraz Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. – konsorcjant

logotyp
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.