Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

Linia Reporęczeniowa

Dla kogo?

Linia Reporęczeniowa to produkt dla Pośredników Finansowych posiadających siedzibę lub odział/placówkę na terenie województwa małopolskiego oraz prowadzących działalność poręczeniową na rzecz MŚP.

Na co?

Linia Reporęczeniowa przeznaczona jest na Poręczenia Uniwersalne dla MŚP z terenu województwa małopolskiego, które mogą stanowić zabezpieczenie zobowiązań poręczeniobiorcy z tytułu:

  • kredytów lub pożyczek o charakterze obrotowym lub inwestycyjnym
  • leasingu finansowego lub operacyjnego
  • wniesienia wadium w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych w oparciu o ustawę PZP
  • wniesienia wadium w ramach postępowań o udzielenie zamówienia między przedsiębiorcami, w ramach postępowań innych niż o udzielenie zamówienia publicznego
  • ustanowienia należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek oraz zwrotu zaliczki
  • umowy faktoringu
  • umowy gwarancji bankowej

Na jakich zasadach?

Wartość Linii Reporęczeniowej, o którą może ubiegać się Pośrednik Finansowy wynosi od 15 000 000,00 PLN do 50 000 000,00 PLN, co oznacza, że wartość Kapitału Reporęczeniowego zabezpieczanego ze strony MFR wynosi minimalnie 2 250 000,00 PLN, a maksymalnie 7 500 000,00 PLN, nie więcej niż 15% wartości Portfela Poręczeń Uniwersalnych.

Linia Reporęczeniowa wykorzystywana jest na udzielane na rzecz MŚP Poręczenia Uniwersalne przez okres 24 albo 36 miesięcy od jej uruchomienia z możliwością odnowienia w tym okresie.

Zabezpieczenie ze strony MFR udzielane jest na okres 10 lat (120m-cy).

Udzielenie Linii Reporęczeniowej podlega opłacie rocznej.

Kto udziela Linii Reporęczeniowej?

Linia Reporęczeniowa jest wdrażana bezpośrednio przez Małopolski Fundusz Rozwoju. Więcej szczegółów można uzyskać pisząc na adres: liniarepo@mfr.com.pl

Szczegółowe zasady naboru i oceny Wniosków składanych przez Pośredników Finansowych określa „Regulamin udzielania Linii reporęczeniowej z przeznaczeniem na Poręczenia Uniwersalne dla MŚP”.

Dokumenty do pobrania – kliknij tutaj

 

Informujemy, że z dniem 12 lutego 2024 r. nabór Wniosków na Linię Reporęczeniową zostaje zakończony.

 

Kto udziela Poręczenia Uniwersalne?

W ramach Linii Reporęczeniowej wdrażanej przez Małopolski Fundusz Rozwoju zostały podpisane umowy z Pośrednikami Finansowymi:

FRiPWW_LOGO_czerwono_czarne
mrfp transparent small