Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

Linia Pożyczkowa – Małopolska Pożyczka

Dla kogo?

Linia Pożyczkowa w ramach Małopolskiej Pożyczki to produkt dla Pośredników Finansowych posiadających siedzibę lub oddział/placówkę na terenie województwa małopolskiego oraz prowadzących działalność pożyczkową na rzecz MŚP.

Na co?

Linia Pożyczkowa w ramach Małopolskiej Pożyczki przeznaczona jest na zwrotne finansowanie przedsięwzięć gospodarczych, ekonomicznie rentownych, realizowanych przez małopolskie MŚP, w szczególności na pokrycie z tego tytułu ich wszelkich wydatków bieżących i inwestycyjnych na terenie województwa małopolskiego.

Pośrednik Finansowy wykorzystuje Linię Pożyczkową w okresie 36 m-cy od dnia otrzymania jakiejkolwiek jej kwoty. Parametry Pożyczki Uniwersalnej dla MŚP określa Metryka i sam Pośrednik Finansowy.

Na jakich zasadach?

Wartość Linii Pożyczkowej, o którą może ubiegać się Pośrednik Finansowy wynosi od 10 000 000,00 PLN do 20 000 000,00 PLN. MFR zastrzega sobie prawo do przyznania Linii Pożyczkowej w wysokości mniejszej niż wnioskowana, w zależności od dostępności przeznaczonej alokacji.

Podstawowy Okres Spłaty kapitału Linii Pożyczkowej wynosi 10 lat (120 m-cy) od dnia jego uruchomienia. W okresie tym PF realizuje także ze środków zwróconych i własnych dodatkową akcję pożyczkową, rozumianą jako zawarcie i wypłacenie na rzecz MŚP umów Pożyczki Uniwersalnej w wysokości co najmniej równej otrzymanej Linii Pożyczkowej.

Linia Pożyczkowa jest instrumentem finansowym w pełni zwrotnym i odpłatnym.

Kto udziela Linii Pożyczkowej?

Linia Pożyczkowa w ramach Małopolskiej Pożyczki jest wdrażana bezpośrednio przez Małopolski Fundusz Rozwoju. Więcej szczegółów można uzyskać pisząc na adres: mplp@mfr.com.pl

Szczegółowe zasady naboru i oceny Wniosków składanych przez Pośredników Finansowych określa „Regulamin udzielania Linii Pożyczkowej z przeznaczeniem na Pożyczki Uniwersalne dla MŚP w ramach Małopolskiej Pożyczki”.

Dokumenty do pobrania – kliknij tutaj

Kto udziela Pożyczki Uniwersalne w ramach Małopolskiej Pożyczki?

W ramach Linii Pożyczkowej wdrażanej przez Małopolski Fundusz Rozwoju zostały podpisane 3 umowy z Pośrednikami Finansowymi:

• Stowarzyszeniem „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej

• Fundacją Rozwoju Regionu Rabka

• Konsorcjum: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. – Lider oraz Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. – konsorcjant

 

logotyp
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.