Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

Reporęczenie

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) realizujące przedsięwzięcia na obszarze województwa małopolskiego niezależnie od miejsca ich siedziby, bądź MŚP realizujące przedsięwzięcia poza granicami województwa małopolskiego posiadające siedzibę na terenie Małopolski.

Na co?

Jednostkowe poręczenie można uzyskać na zabezpieczenie spłaty: kredytu inwestycyjnego lub obrotowego, pożyczki, leasingu bądź w postaci wadium przetargowego w przypadku MŚP ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość udostępnionych środków przez MFR na poręczenia wynosi 30 mln PLN

Na jakich zasadach?

Jednostkowe poręczenie może zostać udzielone do 80% wartości kredytu, pożyczki, leasingu na max. okres 84 miesięcy bądź do 100% wartości wadium przetargowego.

Co do zasady jednostkowe poręczenie udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż rynkowe tj. zgodnie z zasadami pomocy de minimis lub na warunkach rynkowych (dotyczy wadiów przetargowych).

Kto udziela?

Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. jako Wykonawca zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzieleniu wsparcia w postaci produktu finansowego „Reporęczenie” dla MŚP” dla którego MFR jest Zamawiającym.

Szczegóły dotyczące oferty znajdują się na stronie MRFP: www.poreczeniowy.pl

Informujemy, że wartość udostępnionych środków przez MFR na poręczenia została wyczerpana.