Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

Pożyczka antykryzysowa REACT-EU

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid 19. Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Czym jest program REACT-EU?

Program REACT-EU ma na celu wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy, rozszerza zakres środków reagowania kryzysowego i kryzysowych środków naprawczych. Środki ww. mechanizmu dystrybuowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020. Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Instrumenty finansowe dla małopolskich MŚP” w ramach Działania 14.2 RPO WM „REACT-EU dla gospodarki – instrumenty finansowe dla MŚP”. Więcej informacji

Dla kogo?

Pożyczka antykryzysowa jest dla przedsiębiorcy, który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP) oraz posiada siedzibę lub zarejestrowany oddział na terenie województwa małopolskiego oraz planuje inwestycje w celu zwiększenia zdolności (odporności) do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach kryzysowych.

Na co?

Pożyczki mogą być udzielane na cele inwestycyjne dotyczące działalności gospodarczej danego MŚP, szczególnie przedsięwzięć dotyczących rozszerzania zakresu prowadzonej działalności gospodarczej na obszary zwiększające szanse na przetrwanie przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych, utworzenia nowych lub odbudowy utraconych kanałów dystrybucji, przekwalifikowania przedsiębiorstwa na nowy obszar/obszary działalności gospodarczej, zmiany modelu prowadzenia działalności gospodarczej, wdrożenia/rozbudowy zakresu wykorzystania w działalności przedsiębiorstwa tzw. e-handlu lub innych rozwiązań cyfrowych zwiększających konkurencyjność, wykorzystywania w działalności OZE, inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej.

Wartość pożyczki dla jednego MŚP może wynieść od 10 tys. PLN do 1,5 mln PLN.

Wartość udostępnianych środków (w zakresie zamówienia pierwotnego) z przeznaczeniem na Jednostkowe Pożyczki wynosi 60 mln PLN.

Na jakich zasadach?

Limit środków dla jednego przedsiębiorcy wynosi do 1,5 mln PLN. Maksymalny okres spłaty wynosi do 84 m-cy, z możliwością 6-cio miesięcznej karencji i oprocentowaniem preferencyjnym.  

Kto udziela?

Małopolski Fundusz Rozwoju podpisał 3 umowy z Pośrednikami Finansowymi, którzy zajmą się obsługą pożyczek:

• Polska Fundacja Przedsiębiorczości

• Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

• Konsorcjum: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. –lider, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. – uczestnik konsorcjum

 

Informujemy, że środki przewidziane na Pożyczki Antykryzysowe zostały wykorzystane. 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.