Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

MFR ogłasza nabór wniosków na Linię Pożyczkową

4.II.2022

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA LINIĘ POŻYCZKOWĄ
Z PRZEZNACZENIEM NA POŻYCZKI UNIWERSALNE DLA MŚP
NR LP/1/2022

 

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. ogłasza nabór Wniosków o udzielenie Linii pożyczkowej z przeznaczeniem na Pożyczki Uniwersalne dla małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców (dalej „Wnioski”).

Podmioty uprawnione do złożenia Wniosków:

O udzielenie Linii pożyczkowej mogą ubiegać się podmioty, których przedmiotem działalności jest udzielanie w sposób stały i profesjonalny pożyczek na rzecz MŚP, w szczególności podmioty prowadzące fundusz pożyczkowy, banki spółdzielcze w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 102), banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe w rozumieniu Prawa Bankowego (tj. Dz. U. 2020, poz. 1896 z późn. Zm. – Prawo Bankowe).

Uprawniony podmiot może wnioskować o Linię pożyczkową samodzielnie lub w konsorcjum z innym uprawnionym podmiotem.

Wartość Linii pożyczkowej

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o Linię pożyczkową w wysokości:

  • 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych, zero groszy)
  • 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych, zero groszy)
  • 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych, zero groszy)

Łączna wartość środków przeznaczona na nabór (alokacja) wynosi nie więcej niż 35 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych, zero groszy)

Stopa bazowa

Stopa bazowa obowiązująca w dniu ogłoszenia niniejszego naboru wynosi: 2,04%[1]

Termin, sposób składania Wniosków

Uzupełnione Wnioski wraz z załącznikami można przesyłać drogą elektroniczną na adres:

pozyczki@mfr.com.pl

w terminie od 7 do 21 lutego br do godziny 16.00. Wnioski otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Termin ogłoszenia wyników naboru

Planowany termin publikacji wyników oceny merytorycznej Wniosków do 10 marca 2022r., z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie postanowień Regulaminu.

Dokumentacja i kontakt

Szczegółowe zasady naboru i oceny Wniosków określa „Regulamin udzielania Linii pożyczkowej z przeznaczeniem na Pożyczki Uniwersalne dla MŚP” (dalej „Regulamin”). Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania zamieszczono poniżej. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień, zapytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: pozyczki@mfr.com.pl

Dokumenty do pobrania – kliknij tutaj

 

[1] Wg https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php