Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

MFR ogłasza przetarg na Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu Jednostkowych Poręczeń, zabezpieczonych Reporęczeniem gwarancyjnym

20.IX.2021

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z dniem 20.09.2021 roku rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu Jednostkowych Poręczeń, zabezpieczonych Reporęczeniem gwarancyjnym.

 Przedmiotem Zamówienia jest wybór Wykonawcy, który świadczyć będzie usługę pośrednictwa finansowego polegającą na udzielaniu na rzecz MŚP z terenu województwa małopolskiego Jednostkowych Poręczeń w formie poręczeń wadialnych oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w ustawie Pzp, które zostaną objęte Reporęczeniem gwarancyjnym tj. zabezpieczeniem przez Zamawiającego spłaty zobowiązań Wykonawcy, wynikających z udzielonego przez niego Jednostkowego Poręczenia, w określonej części i do określonej wysokości łącznie stanowiącej Pułap Wypłat.

Termin składania ofert: 25.10.2021 r. godz. 10:00.

Więcej informacji o przetargu znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Małopolskiego Funduszu Rozwoju.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału.