Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

Oferta pracy: Specjalista ds. ekonomiczno-finansowych

11.IV.2022

MAŁOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. EKONOMICZNO – FINANSOWYCH

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, finansowe
 • podstawowa wiedza w obszarze funkcjonowania administracji publicznej i samorządu województwa oraz finansowania i realizacji zadań publicznych
 • co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe w rozliczaniu środków publicznych, w tym znajomość zagadnień w obszarze regionalnych programów operacyjnych
 • znajomość problematyki instrumentów finansowych
 • znajomość zasad działania i funkcjonowania regionalnych funduszy rozwoju i wykorzystywania środków finansowych w ramach re-użycia
 • tworzenie i obsługa baz danych
 • umiejętność pracy zespołowej
 • samodzielność w realizacji zadań własnych
 • wysoki poziom kultury osobistej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • sporządzanie i uzgadnianie Rocznego Planu Działania spółki
 • przygotowywanie i rozlicznie wniosków o zaliczki
 • monitorowanie realizacji kosztów i nakładów Spółki w tym monitorowanie Rocznego planu Rekompensaty, Rocznego Planu Działania
 • sporządzanie i uzgadnianie z Powierzającym sprawozdań kwartalnych i rocznych Spółki
 • rozliczanie Rocznej Rekompensaty
 • opracowanie i uzgodnienie procedur sprawozdawczych w zakresie określonym przez Powierzającego, w tym sporządzanie stosownych sprawozdań
 • współpraca z bankami, w tym nadzór nad lokowaniem środków zgodnie z przyjętym regulaminem
 • przygotowywanie stosownych prezentacji i sprawozdań
 • sporządzanie planów ekonomiczno-finansowych Spółki, planu kosztów i nakładów;
 • tworzenie baz danych na potrzeby sprawozdawczo-finansowe Spółki
 • sporządzanie sprawozdań z pomocy publicznej do UOKiK, a także przygotowywanie zaświadczeń z udzielonej pomocy publicznej przez Spółkę
 • monitorowanie stanu realizacji zadań powierzonych Spółce
 • monitorowanie postępu wdrażania instrumentów finansowych, w tym wdrażanych z udziałem pośredników finansowych
 • udział w realizacji strategii Funduszu, w tym wdrażanie instrumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • udział w opracowywaniu dokumentów planistycznych i strategicznych Funduszu
 • współpraca z instytucjami nadzorującymi działalność Funduszu oraz partnerami zewnętrznymi

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczny czas pracy
 • możliwość dodatkowych szkoleń podnoszących kwalifikacje
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego

 

Wymagane dokumenty formalne:

 • życiorys (CV)
 • skany dokumentów poświadczających wykształcenie
 • oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych zgodnych z RODO

 

Miejsce i termin składnia aplikacji:

 • dokumenty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: biuro@mfr.com.pl
 • termin składania dokumentów – 15.04.2022 godz. 14:00 aplikacje nadesłane po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane

MFR Sp. z o.o. zastrzega, że będzie kontaktował się jedynie z kandydatami, którzy spełniają kryteria i przejdą wstępną selekcję na podstawie złożonych dokumentów.