A A A
Włączenie wersji kontrastowej serwisuWłączenie wersji kontrastowej serwisu
Wyłączenie wersji kontrastowej serwisu
Link do deklaracji dostępnościLink do deklaracji dostępności
Link do podstawowych informacji o MFR w języku łatwym do czytania - ETRLink do podstawowych informacji o MFR w języku łatwym do czytania - ETR

Oferta pracy: Specjalista ds. ekonomiczno-finansowych

11.IV.2022

MAŁOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. EKONOMICZNO – FINANSOWYCH

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, finansowe
 • podstawowa wiedza w obszarze funkcjonowania administracji publicznej i samorządu województwa oraz finansowania i realizacji zadań publicznych
 • co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe w rozliczaniu środków publicznych, w tym znajomość zagadnień w obszarze regionalnych programów operacyjnych
 • znajomość problematyki instrumentów finansowych
 • znajomość zasad działania i funkcjonowania regionalnych funduszy rozwoju i wykorzystywania środków finansowych w ramach re-użycia
 • tworzenie i obsługa baz danych
 • umiejętność pracy zespołowej
 • samodzielność w realizacji zadań własnych
 • wysoki poziom kultury osobistej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • sporządzanie i uzgadnianie Rocznego Planu Działania spółki
 • przygotowywanie i rozlicznie wniosków o zaliczki
 • monitorowanie realizacji kosztów i nakładów Spółki w tym monitorowanie Rocznego planu Rekompensaty, Rocznego Planu Działania
 • sporządzanie i uzgadnianie z Powierzającym sprawozdań kwartalnych i rocznych Spółki
 • rozliczanie Rocznej Rekompensaty
 • opracowanie i uzgodnienie procedur sprawozdawczych w zakresie określonym przez Powierzającego, w tym sporządzanie stosownych sprawozdań
 • współpraca z bankami, w tym nadzór nad lokowaniem środków zgodnie z przyjętym regulaminem
 • przygotowywanie stosownych prezentacji i sprawozdań
 • sporządzanie planów ekonomiczno-finansowych Spółki, planu kosztów i nakładów;
 • tworzenie baz danych na potrzeby sprawozdawczo-finansowe Spółki
 • sporządzanie sprawozdań z pomocy publicznej do UOKiK, a także przygotowywanie zaświadczeń z udzielonej pomocy publicznej przez Spółkę
 • monitorowanie stanu realizacji zadań powierzonych Spółce
 • monitorowanie postępu wdrażania instrumentów finansowych, w tym wdrażanych z udziałem pośredników finansowych
 • udział w realizacji strategii Funduszu, w tym wdrażanie instrumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • udział w opracowywaniu dokumentów planistycznych i strategicznych Funduszu
 • współpraca z instytucjami nadzorującymi działalność Funduszu oraz partnerami zewnętrznymi

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczny czas pracy
 • możliwość dodatkowych szkoleń podnoszących kwalifikacje
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego

 

Wymagane dokumenty formalne:

 • życiorys (CV)
 • skany dokumentów poświadczających wykształcenie
 • oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych zgodnych z RODO

 

Miejsce i termin składnia aplikacji:

 • dokumenty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: biuro@mfr.com.pl
 • termin składania dokumentów – 15.04.2022 godz. 14:00 aplikacje nadesłane po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane

MFR Sp. z o.o. zastrzega, że będzie kontaktował się jedynie z kandydatami, którzy spełniają kryteria i przejdą wstępną selekcję na podstawie złożonych dokumentów.

Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij