Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

Podpisanie umów o udzielenie Linii Pożyczkowej z przeznaczeniem na Pożyczki Uniwersalne

25.III.2022

Podpisanie umów o udzielenie Linii Pożyczkowej

W dniu 24 marca br. w siedzibie Małopolskiego Funduszu Rozwoju miało miejsce podpisanie umów o udzielenie Linii Pożyczkowej z przeznaczeniem na Pożyczki Uniwersalne. Umowy o łącznej wartości 35 mln zł zawarto z 3 Pośrednikami Finansowymi:

  • Stowarzyszeniem „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, które reprezentował Pan Ryszard Janiszewski – Prezes Zarządu oraz Pan Michał Stasik – Członek Zarządu;
  • Konsorcjum: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. – Lider oraz Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. – konsorcjant, które reprezentowała Pani Agnieszka Kmiecik – Prezes Zarządu CBMZ;
  • Fundacją Rozwoju Regionu Rabka, którą reprezentowali Pan Maciej Kopytek – Prezes Zarządu oraz Pani Maria Daszkiewicz – Wiceprezes Zarządu.

O Linię Pożyczkową mogły ubiegać się podmioty, których przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek na rzecz MŚP, w szczególności podmioty prowadzące fundusz pożyczkowy, banki spółdzielcze, banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe. Linia Pożyczkowa jest przeznaczana na Pożyczki Uniwersalne dla MŚP z terenu województwa małopolskiego lub na dopełnienie wymaganego od Pośredników Finansowych wkładu własnego do wdrażanego przez nich instrumentu zwrotnego z innych środków publicznych, również skierowanego do obszaru MŚP.

Pożyczki Uniwersalne, których udzielać będą Pośrednicy Finansowi przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych, ekonomicznie rentownych, realizowanych przez małopolskie MŚP, w szczególności na pokrycie z tego tytułu ich potrzeb bieżących i inwestycyjnych.  Instrument finansowy jest planowany na dłuższy czas, tak aby zapewnić MŚP dostęp do zewnętrznego kapitału w okresie pomiędzy perspektywami 2014-2020 oraz 2021-2027.

Więcej informacji o planowanym naborze wniosków już wkrótce na stronach wybranych Pośredników Finansowych.

W dniu 24 marca br. w siedzibie Małopolskiego Funduszu Rozwoju miało miejsce podpisanie umów o udzielenie Linii Pożyczkowej z przeznaczeniem na Pożyczki Uniwersalne. Umowy o łącznej wartości 35 mln zł zawarto z 3 Pośrednikami Finansowymi:

  • Stowarzyszeniem „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, które reprezentował Pan Ryszard Janiszewski – Prezes Zarządu oraz Pan Michał Stasik – Członek Zarządu;
  • Konsorcjum: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. – Lider oraz Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. – konsorcjant, które reprezentowała Pani Agnieszka Kmiecik – Prezes Zarządu CBMZ;
  • Fundacją Rozwoju Regionu Rabka, którą reprezentowali Pan Maciej Kopytek – Prezes Zarządu oraz Pani Maria Daszkiewicz – Wiceprezes Zarządu.

O Linię Pożyczkową mogły ubiegać się podmioty, których przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek na rzecz MŚP, w szczególności podmioty prowadzące fundusz pożyczkowy, banki spółdzielcze, banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe. Linia Pożyczkowa jest przeznaczana na Pożyczki Uniwersalne dla MŚP z terenu województwa małopolskiego lub na dopełnienie wymaganego od Pośredników Finansowych wkładu własnego do wdrażanego przez nich instrumentu zwrotnego z innych środków publicznych, również skierowanego do obszaru MŚP.

Pożyczki Uniwersalne, których udzielać będą Pośrednicy Finansowi przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych, ekonomicznie rentownych, realizowanych przez małopolskie MŚP, w szczególności na pokrycie z tego tytułu ich potrzeb bieżących i inwestycyjnych.  Instrument finansowy jest planowany na dłuższy czas, tak aby zapewnić MŚP dostęp do zewnętrznego kapitału w okresie pomiędzy perspektywami 2014-2020 oraz 2021-2027.

Więcej informacji o planowanym naborze wniosków już wkrótce na stronach wybranych Pośredników Finansowych.