Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

Podpisanie umów Operacyjnych Instrument Finansowy dotyczący Pożyczki Antykryzysowej REACT-EU

8.XI.2022

Podpisanie umów REACT-EU

W dniu 8 listopada 2022 roku Małopolski Fundusz Rozwoju zawarł umowy z Pośrednikami Finansowymi wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem finansowym dotyczącym Pożyczki antykryzysowej REACT-EU.
Umowy o łącznej wartości 60 mln PLN zawarto z 3 Pośrednikami Finansowymi:
Fundacją Rozwoju Regionu Rabka, którą reprezentowali Pan Maciej Kopytek – Prezes Zarządu oraz Pani Maria Daszkiewicz – Wiceprezes Zarządu;
Polską Fundacją Przedsiębiorczości, którą reprezentowali Pan Marcin Pawłowski – Prezes Zarządu oraz Pan Wojciech Nowak – Członek Zarządu;
– Konsorcjum: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. – lider oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. – uczestnik konsorcjum, które reprezentowała Pani Anna Włoszek – Prezes Zarządu ARMZ.

Pożyczki, których udzielaniem zajmą się Pośrednicy Finansowi skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, planujących inwestycje w celu zwiększenia swojej zdolności (odporności) do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach kryzysowych. Jednostkowe Pożyczki finansowane są z wkładu Funduszu Funduszy (FF) utworzonego z budżetu środków europejskich, przekazanych przez Województwo Małopolskie do Małopolskiego Funduszu Rozwoju, który pełni rolę Menadżera FF, na podstawie Umowy o Finansowaniu w ramach działania 14.2 „REACT-EU dla gospodarki – instrumenty finansowe dla MŚP” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o planowanym naborze wniosków już wkrótce na stronach wybranych Pośredników Finansowych.

Logotyp React-EU

W dniu 8 listopada 2022 roku Małopolski Fundusz Rozwoju zawarł umowy z Pośrednikami Finansowymi wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem finansowym dotyczącym Pożyczki antykryzysowej REACT-EU.
Umowy o łącznej wartości 60 mln PLN zawarto z 3 Pośrednikami Finansowymi:
Fundacją Rozwoju Regionu Rabka, którą reprezentowali Pan Maciej Kopytek – Prezes Zarządu oraz Pani Maria Daszkiewicz – Wiceprezes Zarządu;
Polską Fundacją Przedsiębiorczości, którą reprezentowali Pan Marcin Pawłowski – Prezes Zarządu oraz Pan Wojciech Nowak – Członek Zarządu;
– Konsorcjum: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. – lider oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. – uczestnik konsorcjum, które reprezentowała Pani Anna Włoszek – Prezes Zarządu ARMZ.

Pożyczki, których udzielaniem zajmą się Pośrednicy Finansowi skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, planujących inwestycje w celu zwiększenia swojej zdolności (odporności) do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach kryzysowych. Jednostkowe Pożyczki finansowane są z wkładu Funduszu Funduszy (FF) utworzonego z budżetu środków europejskich, przekazanych przez Województwo Małopolskie do Małopolskiego Funduszu Rozwoju, który pełni rolę Menadżera FF, na podstawie Umowy o Finansowaniu w ramach działania 14.2 „REACT-EU dla gospodarki – instrumenty finansowe dla MŚP” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o planowanym naborze wniosków już wkrótce na stronach wybranych Pośredników Finansowych.

Logotyp React-EU