Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

REACT-EU

12.VIII.2022

React-EU

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. do dofinansowania wybrany został wniosek Małopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. pn. ,,Instrumenty finansowe dla małopolskich MŚP’’ w ramach Działania 14.2 REACT-EU dla gospodarki – instrumenty finansowe dla MŚP.

Całkowita wartość projektu: 62 908 194,78 PLN.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 62 908 194,78 PLN.

Przedmiotem Projektu jest wdrożenie instrumentu finansowego, celem którego będzie wsparcie sektora MŚP w zakresie inwestycji pozwalających na dostosowanie prowadzonej działalności gospodarczej do warunków kryzysowych. Na bazie doświadczeń pandemicznych spowodowanych COVID-19, istnieje potrzeba zwiększenia odporności przedsiębiorców na tego typu sytuacje kryzysowe. Grupą docelową będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa małopolskiego. Wsparcie finansowe dla nich będzie udzielane w formie pożyczek. Co do zasady pożyczki będą udzielane na preferencyjnych warunkach, w szczególności w oparciu o pomoc de minimis. W przypadku braku możliwości udzielenia pożyczki na warunkach preferencyjnych pożyczka będzie udzielana na warunkach rynkowych. Udzielanie pożyczek zostanie powierzone, wyłonionym w trybie zamówienia publicznego pośrednikom finansowym. W tym celu Małopolski Fundusz Rozwoju opublikuje niebawem stosowne ogłoszenie.

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. do dofinansowania wybrany został wniosek Małopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. pn. ,,Instrumenty finansowe dla małopolskich MŚP’’ w ramach Działania 14.2 REACT-EU dla gospodarki – instrumenty finansowe dla MŚP.

Całkowita wartość projektu: 62 908 194,78 PLN.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 62 908 194,78 PLN.

Przedmiotem Projektu jest wdrożenie instrumentu finansowego, celem którego będzie wsparcie sektora MŚP w zakresie inwestycji pozwalających na dostosowanie prowadzonej działalności gospodarczej do warunków kryzysowych. Na bazie doświadczeń pandemicznych spowodowanych COVID-19, istnieje potrzeba zwiększenia odporności przedsiębiorców na tego typu sytuacje kryzysowe. Grupą docelową będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa małopolskiego. Wsparcie finansowe dla nich będzie udzielane w formie pożyczek. Co do zasady pożyczki będą udzielane na preferencyjnych warunkach, w szczególności w oparciu o pomoc de minimis. W przypadku braku możliwości udzielenia pożyczki na warunkach preferencyjnych pożyczka będzie udzielana na warunkach rynkowych. Udzielanie pożyczek zostanie powierzone, wyłonionym w trybie zamówienia publicznego pośrednikom finansowym. W tym celu Małopolski Fundusz Rozwoju opublikuje niebawem stosowne ogłoszenie.