Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego przez MFR i TARR

19.IX.2019

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego przez MFR i TARR

W dniu 17 września 2019r. odbyło się  uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wzajemnej współpracy pomiędzy Małopolskim Funduszem Rozwoju, a Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego.

Małopolski Fundusz Rozwoju reprezentował Prezes Zarządu Paweł Kaczor, a Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego – Prezes Zarządu Sławomir Pater, Wiceprezes Zarządu Tomasz Całka i Antoni Barwacz, Przewodniczący Rady Nadzorczej. W spotkaniu uczestniczyli także wicemarszałek Łukasz Smółka i Anna Pieczarka z zarządu województwa małopolskiego.

List intencyjny został zawarty w celu zacieśnienia współpracy pomiędzy instytucjami na rzecz realizacji zadań Województwa Małopolskiego w zakresie wsparcia MŚP za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych. Jednym z pierwszych rezultatów dotychczasowej współpracy jest uruchomienie przez TARR S.A. poręczeń wadialnych dla małopolskich MŚP.

Poręczenie wadialne stanowi jedną z form, w jakiej ustanawiane jest wadium na okoliczność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Polega ono na zobowiązaniu do wpłaty określonej kwoty (wadium) przez fundusz poręczeniowy lub inny podmiot określony w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: „PZP”), na rzecz przedsiębiorcy przystępującego do przetargu lub aukcji. W praktyce oznacza to, że starający się o udzielenie zamówienia publicznego przedsiębiorca, posiadając poręczenie wadialne, nie musi angażować („zamrażać”) własnych środków pieniężnych na poczet udziału w prowadzonym postępowaniu. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż wartość wymaganego wadium niejednokrotnie zniechęcała do skutecznego udziału w przetargach firmy z sektora MŚP, które angażując własne środki na okres trwania przetargu zakłócały swoją płynność finansową, względnie nie były przygotowane na poniesienie kosztów ustanowienia stosownych zabezpieczeń, oferowanych przez banki komercyjne czy instytucje ubezpieczeniowe.

Dotychczas Małopolska była jednym z nielicznych regionów, na którego obszarze żaden z funkcjonujących funduszy poręczeniowych nie oferował poręczeń wadialnych. Zarządzany przez TARR S.A. fundusz poręczeniowy jest pierwszym w naszym regionie.

MFR podejmuje działania w zakresie promocji nowego produktu, deklarując równocześnie wsparcie merytoryczne, a docelowo – w razie potrzeb – także finansowe dla TARR S.A.

Więcej informacji na temat poręczeń wadialnych można uzyskać:  tutaj

Dodatkowe informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: tutaj

W dniu 17 września 2019r. odbyło się  uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wzajemnej współpracy pomiędzy Małopolskim Funduszem Rozwoju, a Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego.

Małopolski Fundusz Rozwoju reprezentował Prezes Zarządu Paweł Kaczor, a Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego – Prezes Zarządu Sławomir Pater, Wiceprezes Zarządu Tomasz Całka i Antoni Barwacz, Przewodniczący Rady Nadzorczej. W spotkaniu uczestniczyli także wicemarszałek Łukasz Smółka i Anna Pieczarka z zarządu województwa małopolskiego.

List intencyjny został zawarty w celu zacieśnienia współpracy pomiędzy instytucjami na rzecz realizacji zadań Województwa Małopolskiego w zakresie wsparcia MŚP za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych. Jednym z pierwszych rezultatów dotychczasowej współpracy jest uruchomienie przez TARR S.A. poręczeń wadialnych dla małopolskich MŚP.

Poręczenie wadialne stanowi jedną z form, w jakiej ustanawiane jest wadium na okoliczność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Polega ono na zobowiązaniu do wpłaty określonej kwoty (wadium) przez fundusz poręczeniowy lub inny podmiot określony w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: „PZP”), na rzecz przedsiębiorcy przystępującego do przetargu lub aukcji. W praktyce oznacza to, że starający się o udzielenie zamówienia publicznego przedsiębiorca, posiadając poręczenie wadialne, nie musi angażować („zamrażać”) własnych środków pieniężnych na poczet udziału w prowadzonym postępowaniu. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż wartość wymaganego wadium niejednokrotnie zniechęcała do skutecznego udziału w przetargach firmy z sektora MŚP, które angażując własne środki na okres trwania przetargu zakłócały swoją płynność finansową, względnie nie były przygotowane na poniesienie kosztów ustanowienia stosownych zabezpieczeń, oferowanych przez banki komercyjne czy instytucje ubezpieczeniowe.

Dotychczas Małopolska była jednym z nielicznych regionów, na którego obszarze żaden z funkcjonujących funduszy poręczeniowych nie oferował poręczeń wadialnych. Zarządzany przez TARR S.A. fundusz poręczeniowy jest pierwszym w naszym regionie.

MFR podejmuje działania w zakresie promocji nowego produktu, deklarując równocześnie wsparcie merytoryczne, a docelowo – w razie potrzeb – także finansowe dla TARR S.A.

Więcej informacji na temat poręczeń wadialnych można uzyskać:  tutaj

Dodatkowe informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: tutaj