Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

Linia Reporęczeniowa – dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Linii Reporęczeniowej [pdf]
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie Linii Reporęczeniowej [docx]
 3. Wykaz udzielonych przez Pośrednika Finansowego Poręczeń [xlsx]
 4. Wykaz wypłaconych poręczeń przez Pośrednika Finansowego [xlsx]
 5. Oświadczenie dotyczące beneficjenta rzeczywistego [docx]
 6. Oświadczenie o statusie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) [docx]
 7. Deklaracja Pośrednika Finansowego dotycząca uruchomienia oddziału/placówki [docx]
 8. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Lista wymaganych dokumentów, składanych wraz z wnioskiem (pdf)
  8a. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Lista wymaganych dokumentów, składanych wraz z wnioskiem (pdf) – aktualizacja 23.08.2023
  8b. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Lista wymaganych dokumentów, składanych wraz z wnioskiem (pdf) – aktualizacja 14.09.2023
 9. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Umowa Linii Reporęczeniowej (pdf)
 10. Załącznik nr 1 do Umowy Linii Reporęczeniowej – Metryka (pdf)
 11. Załącznik nr 5 do Umowy Linii Reporęczeniowej – Zasady i dokumenty sprawozdawcze (pdf)
 12. Załącznik nr 6 do Umowy Linii Reporęczeniowej – Przepływy finansowe i zasady wypłaty Linii Reporęczeniowej (pdf)
 13. Załącznik nr 7 do Umowy Linii Reporęczeniowej – Znaki promocyjno-informacyjne (pdf)
 14. Załącznik nr 8 do Umowy Linii Reporęczeniowej – Regulamin windykacji (pdf)
 15. Załącznik nr 9 do Umowy Linii Reporęczeniowej – Tabela opłat
 16. Załącznik nr 3 do Umowy Linii Reporęczeniowej – Deklaracja do Weksla in blanco (pdf)
 17. Załącznik nr 4a do Umowy Linii Reporęczeniowej – Deklaracja do Weksla in blanco (pdf)
 18. Załącznik nr 4b do Umowy Linii Reporęczeniowej – Deklaracja do Weksla in blanco (pdf)
 19. Załącznik nr 2 do Umowy Linii Reporęczeniowej – Umowa Cesji Praw z Wierzytelności i Zabezpieczeń (pdf)
 20. Załącznik nr 10 do Umowy Linii Reporęczeniowej – Klauzula informacyjna (pdf)