Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

Małopolska Pożyczka – Linia Pożyczkowa – dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin udzielenia Linii Pożyczkowej z przeznaczeniem na Pożyczki Uniwersalne (MP) [pdf]
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie Linii Pożyczkowej [docx]
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Lista wymaganych załączników do Wniosku [pdf]
 4. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Wzór Umowy o udzielenie Linii Pożyczkowej [pdf]
 5. Załącznik nr 4 do Regulaminu (załącznik nr 1 do Umowy) – Metryka Pożyczki Uniwersalnej [pdf]
 6. Załącznik do Metryki – wzór rozliczenia PU [pdf]
 7. Załącznik nr 7 do Wniosku – Oświadczenie PF o prowadzeniu działalności polegającej na udzielaniu pożyczek – wykaz pożyczek/kredytów [docx]
 8. Załącznik nr 8 do Wniosku – Dane finansowe [xlsx]
 9. Załącznik nr 11 do Wniosku – Oświadczenie PF o posiadanych procedurach [docx]
 10. Załącznik nr 12 do Wniosku – Oświadczenie PF o spełnieniu wymogu w zakresie potencjału technicznego [docx]
 11. Załącznik nr 13 do Wniosku – Oświadczenie – dotyczące beneficjenta rzeczywistego [docx]
 12. Załącznik nr 14 do Wniosku Oświadczenie o statusie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) [docx]
 13. Załącznik nr 2 do Umowy Linii Pożyczkowej – Wzór Pełnomocnictwa do Rachunku Bankowego PF [pdf]
 14. Załącznik nr 3 do Umowy Linii Pożyczkowej – Wzór Umowy cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń [pdf]
 15. Załącznik nr 4 do Umowy Linii Pożyczkowej – Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową [pdf]
 16. Załącznik nr 5 do Umowy Linii Pożyczkowej – Zasady i Dokumenty Sprawozdawcze [pdf]
 17. Załącznik nr 6 do Umowy Linii Pożyczkowej – Znaki promocyjno-informacyjne [pdf]
 18. Załącznik nr 7 do Umowy Linii Pożyczkowej – Klauzula informacyjna [pdf]
 19. Załącznik nr 8 do Umowy Linii Pożyczkowej – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych [pdf]