Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

MFR ogłasza nabór wniosków na Linię Reporęczeniową

31.VII.2023

Linia Reporęczeniowa ogłoszenie o naborze wniosków

Z dniem 31 lipca br. Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. uruchamia kolejny produkt finansowy. Tym razem ze wsparcia mogą skorzystać Pośrednicy Finansowi prowadzący działalność poręczeniową na rzecz małopolskich MŚP. Dzięki udostępnieniu Linii Reporęczeniowej, uzyskają oni zabezpieczenie portfela poręczeń ze strony MFR w ramach przeznaczonego gwarantowanego kapitału reporęczeniowego. Alokacja na ten cel wynosi 25 000 000 PLN. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym.

MFR ogłasza nabór Wniosków o udzielenie Linii Reporęczeniowej z przeznaczeniem na Poręczenia Uniwersalne dla małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców (dalej „Wnioski”).

Podmioty uprawnione do złożenia Wniosków:

O udzielenie Linii Reporęczeniowej mogą ubiegać się Pośrednicy Finansowi spełniający określone w „Regulamin udzielania Linii Reporęczeniowej z przeznaczeniem na Poręczenia Uniwersalne dla MŚP” warunki.

Wartość Linii Reporęczeniowej:

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o Linię Reporęczeniową w wysokości od 15 000 000,00 PLN do 50 000 000,00 PLN, co oznacza, że wartość Kapitału Reporęczeniowego zabezpieczanego ze strony MFR wynosi minimalnie 2 250 000,00 PLN, a maksymalnie 7 500 000,00 PLN. Alokacja przeznaczona na ten cel wynosi 25 000 000 PLN.

Termin, sposób składania Wniosków:

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. Uzupełnione Wnioski wraz z załącznikami można przesyłać począwszy od 18 września br. drogą elektroniczną na adres:
liniarepo@mfr.com.pl

Nabór będzie prowadzony do wyczerpania alokacji. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z ich kolejnością wpływu do MFR.

Informacja o zakończeniu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej MFR.

Dokumentacja i kontakt

Szczegółowe parametry Linii Reporęczeniowej oraz zasady naboru i oceny Wniosków określa „Regulamin udzielania Linii Reporęczeniowej z przeznaczeniem na Poręczenia Uniwersalne dla MŚP”. Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania zamieszczono poniżej. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień, zapytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: liniarepo@mfr.com.pl

Dokumenty do pobrania – kliknij tutaj

Z dniem 31 lipca br. Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. uruchamia kolejny produkt finansowy. Tym razem ze wsparcia mogą skorzystać Pośrednicy Finansowi prowadzący działalność poręczeniową na rzecz małopolskich MŚP. Dzięki udostępnieniu Linii Reporęczeniowej, uzyskają oni zabezpieczenie portfela poręczeń ze strony MFR w ramach przeznaczonego gwarantowanego kapitału reporęczeniowego. Alokacja na ten cel wynosi 25 000 000 PLN. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym.

MFR ogłasza nabór Wniosków o udzielenie Linii Reporęczeniowej z przeznaczeniem na Poręczenia Uniwersalne dla małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców (dalej „Wnioski”).

Podmioty uprawnione do złożenia Wniosków:

O udzielenie Linii Reporęczeniowej mogą ubiegać się Pośrednicy Finansowi spełniający określone w „Regulamin udzielania Linii Reporęczeniowej z przeznaczeniem na Poręczenia Uniwersalne dla MŚP” warunki.

Wartość Linii Reporęczeniowej:

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o Linię Reporęczeniową w wysokości od 15 000 000,00 PLN do 50 000 000,00 PLN, co oznacza, że wartość Kapitału Reporęczeniowego zabezpieczanego ze strony MFR wynosi minimalnie 2 250 000,00 PLN, a maksymalnie 7 500 000,00 PLN. Alokacja przeznaczona na ten cel wynosi 25 000 000 PLN.

Termin, sposób składania Wniosków:

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. Uzupełnione Wnioski wraz z załącznikami można przesyłać począwszy od 18 września br. drogą elektroniczną na adres:
liniarepo@mfr.com.pl

Nabór będzie prowadzony do wyczerpania alokacji. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z ich kolejnością wpływu do MFR.

Informacja o zakończeniu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej MFR.

Dokumentacja i kontakt

Szczegółowe parametry Linii Reporęczeniowej oraz zasady naboru i oceny Wniosków określa „Regulamin udzielania Linii Reporęczeniowej z przeznaczeniem na Poręczenia Uniwersalne dla MŚP”. Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania zamieszczono poniżej. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień, zapytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: liniarepo@mfr.com.pl

Dokumenty do pobrania – kliknij tutaj