Ta strona używa cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić korzystanie z serwisu. Więcej informacji dostępne jest w polityce prywatności.

Zgadzam sięZamknij
Pomiń menu
Logo "Małopolska Inwestuje"

Zamówienie publiczne nr ZP/1/VII/2018 – Reporęczenie

20.VII.2018

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (2018-OJS138-315561-pl) [pdf]
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pdf]
 3. SIWZ załącznik nr 1 Formularz Oferty [doc]
 4. SIWZ załącznik nr 2 JEDZ [doc]
 5. SIWZ załącznik nr 3 Metryka produktu [pdf]
 6. SIWZ załącznik nr 4 Istotne Postanowienia Umowy (IPU) [pdf]
 7. SIWZ załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego [doc]
 8. SIWZ załącznik nr 6 Wykaz usług [doc]
 9. SIWZ załącznik nr 7 Oświadczenie potencjał kadrowy [doc]
 10. SIWZ załącznik nr 8 Oświadczenie brak wyroku o zaleganie ws. podatkowych [doc]
 11. SIWZ załącznik nr 9 Oświadczenie brak orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne [doc]
 12. SIWZ załącznik nr 10 Oświadczenie niezaleganie ws. podatkowych [doc]
 13. SIWZ załącznik nr 11 Oświadczenie grupa kapitałowa [doc]
 14. IPU załącznik nr 2 Procedura Rozliczeń Wypłata Reporęczenia [pdf]
 15. IPU załącznik nr 3 Procedura Sprawozdawcza [pdf]
 16. IPU załącznik nr 4 weksel in blanco wzor [doc]
 17. IPU załącznik nr 5 weksel in blanco wzor [doc]
 18. IPU załącznik nr 6 Cesja wzor [doc]
 19. IPU załącznik nr 7 Obowiązki informacyjno-promocyjne [pdf]
 20. IPU załącznik nr 8 Porozumienie przetwarzanie danych osobowych PF [doc]
 21. IPU załącznik nr 9 Procedura Windykacyjna [pdf]
 22. SIWZ załącznik nr 1 Formularz oferty – modyfikacja nr 1 – 27.07.2018 [doc]
 23. SIWZ załącznik nr 4 IPU – modyfikacja nr 1 – 27.07.2018 [pdf]
 24. IPU załącznik nr 2 – modyfikacja nr 1 – 27.07.2018 [pdf]
 25. SIWZ – modyfikacja nr 1 – 27.08.2018 [pdf]
 26. SIWZ załącznik nr 4 IPU – modyfikacja nr 2 – 31.08.2018 [pdf]
 27. IPU załącznik nr 8 Porozumienie przetwarzanie danych osobowych PF – modyfikacja nr 1 – 31.08.2018 [doc]